fbpx

Flipped classroom

Luque

Avui en dia ja no és necessari veure al docent com a únic posseïdor de la informació, ja que la majoria dels estudiants utilitzen la tecnologia, cada vegada amb més freqüència, per connectar-se a internet i buscar allò que necessiten.

Aquest fet em va portar a investigar altres metodologies on s’integressin les tecnologies, així vaig conèixer el model “Flipped classroom” (FC) o “classe inversa”. És un mètode d’ensenyament-aprenentatge, impulsat per Bergmann i Sams ambdós professors d’institut, que utilitza les tecnologies per impartir fora de l’aula, el que seria la classe magistral (mitjançant vídeos, qüestionaris, enllaços a webs...) i empra el temps a l’aula per realitzar les activitats d’aprenentatge. El model uneix les tecnologies amb diferents activitats que fomenten tant el treball en equip, les relacions entre els alumnes i els mestres, alhora que estimula la pròpia confiança de l'alumne. Per a Bergmann i Sams la FC “parla el mateix idioma que els alumnes, els ensenya a fer-los responsables del seu propi aprenentatge, és flexible i els permet treballar al seu propi ritme”.

Al començament els mestres ens podem sentir una mica perduts a l’hora d’implementar la classe inversa, però un cop la poses en pràctica te n’adones que els alumnes estan més motivats i predisposats a aprendre. A continuació em basaré en la meva experiència per poder explicar cóm es pot confeccionar una FC.

Primer de tot vaig establir quins eren els continguts d’aprenentatge, després vaig elaborar un vídeo amb la teoria, en aquest cas sobre la llum, pel que fa a la seva elaboració, si no ens sentim segurs de fer-ho podem trobar mil recursos a internet i per comprovar si els alumnes l’han visionat existeix l’aplicació Edpuzzle, en la qual es poden inserir preguntes que han de contestar els alumnes per a què el vídeo continuï amb l’explicació. Aquest ha de ser el més breu possible, entre 5-7min, en el meu cas el vaig elaborar amb el programa Moovly per fer-lo més atractiu als alumnes i després el vaig compatir a Vimeo per fer-lo accessible a tothom. Per comprovar que s’havia vist vaig confeccionar una fitxa que havien d’omplir els alumnes amb possibles preguntes i dubtes.

Pel que fa a les activitats d’aprenentatge, es van preparar sis experiments, dos per a cada concepte relacionat amb la teoria explicada al vídeo. Els experiments anaven acompanyats de fitxes amb els passos a seguir, el material i amb preguntes sobre els resultats dels experiments. Vaig organitzar els alumnes en quatre grups d’experts en un aspecte concret de la llum que després d’elaborar l’experiment i arribar a les conclusions ho havien d’explicar als companys. Vaig tenir en compte que l’aspecte principal de la classe inversa és el treball a l’aula i fomentar les relacions entre mestre/alumne i alumnes/alumnes i consolidar els conceptes. Després de dur a terme l’aplicació de la FC a l’aula, vaig elaborar un qüestionari amb Googledrive amb un enquesta que van contestar els alumnes per comprovar sí havia estat un mètode eficaç.

Però, com en tot ensenyament s’ha de ser conscient que l’objectiu principal és l’alumne i per això els mestres ens hem d’adaptar a cada circumstància, si bé és cert que com en qualsevol metodologia hi ha avantatges i inconvenients, després de la meva experiència a l’aula puc dir que els alumnes estaven molt motivats i volien aplicar la classe inversa en totes les assignatures.

Us hi animeu?