fbpx

El més important és ajudar a les famílies a detectar els talents dels seus fills

 

Entrevista a Maria Josep Cots, directora de l’escola Camp Joliu

1. Quins elements conformen el projecte educatiu de Camp Joliu?

El nostre projecte es centra en tres eixos: les famílies, l’educació personalitzada i la innovació. Considerem que els pares són els principals educadors dels seus fills i per aquest motiu escola i família ens reunim periòdicament per remar tots en la mateixa direcció. Creiem que el més important és ajudar a les famílies a detectar els talents dels seus fills i educar-los en la formació del caràcter. També som un centre jove i innovador que desenvolupem un ensenyament basat en les intel·ligències múltiples.

2. Com s’incentiven els talents i/o les competències dels infants a partir de les intel·ligències múltiples?

El més important és que l’alumne estigui content, en un ambient segur i de confiança i que vagi feliç a l’escola. Sentir-se estimat és clau per facilitar el seu aprenentatge. A Camp Joliu respectem la llibertat i creativitat individual i per això no penalitzem l’error sinó la inactivitat. Que cada alumne detecti els seus èxits i en configuri el seu portfoli. En el fons, tots volem aprendre per tant cal crear un ambient favorable perquè l’alumne decideixi com aprèn.

3. Quin valor afegit aporta en tot aquest escenari el fet de seguir una educació diferenciada entre nens i nenes, un sistema, d’altra banda, molt arrelat en països anglosaxons?

L’educació diferenciada és una de les opcions pedagògiques actuals i cal respectar que les famílies puguin escollir el model educatiu que volen per als seus fills. Els pares són els màxims responsables en educació i és important que tinguin llibertat d’opcions. A banda, l’educació diferenciada te l’avantatge que respecta el ritme maduratiu, afectiu, psicològic i cognitiu de cada nen i nena, és a dir, el seu rellotge biològic. Això lliga amb l’educació personalitzada que oferim i també ens ajuda a ser “radars” de les capacitats que tenen els alumnes de la nostra escola.

4. En què consisteix el projecte personal que du l’alumne al llarg de la seva estada al centre?

Tots hem de tenir un projecte personal que ens faci feliços. Això és bàsic perquè no tenir projecte ens crea indecisió i angoixa. Els professors de l’escola són com un “coach”, un recolzament exterior que ens ajuden a descobrir, sense imposar, allò que volem ser.  La decisió sempre és de l’alumne.

5. Quin és el paper de l’equip docent i de les famílies en el projecte educatiu de l’escola?

 

Equip docent i famílies han de treballar en equip.  El professorat de Camp Joliu destaca per ser un equip innovador, creatiu i amb gran capacitat comunicativa. La seva formació és constant perquè per poder ensenyar no podem parar d’aprendre. Com diu Howard Gardner, el més important és fer que els alumnes siguin “bones persones, bons veïns i bons ciutadans”.