fbpx

Què és Camp Joliu?

QUÈ ÉS CAMP JOLIU

1. És una escola de les famílies, que varen posar en marxa fa 37 anys unes quantes famílies del Penedès, constituïdes en una fundació sense afany de lucre.

2. És una escola molt arrelada i molt viva fruit d’un fort compromís i implicació dels pares i les mares que hi participen de moltes maneres.

3. I que només així s’explica el fort creixement en alumnes, més de 1000, de 41 pobles, al llarg d’aquests últims anys de crisi econòmica i gran baixada de la natalitat, malgrat que les etapes d’Infantil i de Primària només tenen 14 anys de vida.

4. És una escola amb un reconegut caràcter social i d'escola inclusiva que va néixer com obra social d’una caixa d’estalvis,  amb concert des de sempre, i, a més, amb molts alumnes becats.

5. Al seu sistema pedagògic hi ha una important influència anglosaxona que explica  algunes característiques com ara, per exemple, la implantació de la teoria de les “Intel·ligències Múltiples” de Howard Gardner o el “TBL”, Thinking Based Learning, o els canvis al sistema educatiu actual que proposa Richard Gerver.

6. A la nostra escola hi ha nenes i nens dins del gran marc d’orientació general de l’educació personalitzada,  garantint la igualtat d'oportunitats i desenvolupant un model d’educació per a la convivència que constitueix un dels trets principals de l’estil Camp Joliu.

7. Els professors i professores, amb passió per l’educació, sempre ben disposats per aprendre i millorar amb els altres, amants de l’esperit d’iniciativa i d’innovació, cercant  l’excel·lència, són col·laboradors vitals de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

8. El gran objectiu general és oferir un bon ambient, on els valors de la llibertat, la responsabilitat, el respecte als altres i el gust per la feina ben feta, impregnen tota l’escola d’un sentit positiu, on l’aprendre a estimar n’és la base principal.

9.Un plantejament clar de valors cristians impregna l’ambient educatiu de l’escola, profundament respectuós i obert a tothom, de qualsevol creença religiosa o manera de pensar.

FIDELS AL NOSTRE PROJECTE PEDAGÒGIC

10. Malgrat que som lliures per decidir el que les famílies creguem convenient per millorar qualsevol aspecte del sistema educatiu de la nostra escola, volem ésser fidels amb els esforços i sacrificis dels que al llarg de 37 anys han treballat intensament, gastant-hi generosament bona part de la seva vida, per deixar-nos aquest projecte pedagògic tan engrescador i que escampa tan de bé.

11. Volem deixar als nostres fills i filles un exemple de coherència i de lluita per superar les dificultats i de defensa d’allò en el que creiem.

12. Volem seguir amb aquest model, tot anant-lo millorant, que ens ha aportat tan d’èxit i que ha fet que tantes famílies escollissin Camp Joliu per als seus fills i filles.